Эрдэм шинжилгээний ажил


·     Х.Лхагважав, Шүүх эмнэлэгт БНМАУ-ын хүн амын нас тогтооход холбогдох материалууд, Докторын диссертаци, 1973


  • И.Санжаадорж, Эмчийн мэргэжлийн зарим алдааг шүүх эмнэлгийн материалаар судалсан дүн, Докторын диссертаци, 1979


·      С.Бадарчи, БНМАУ-д гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд криминалистикийн арга, хэрэгслийг хэрэглэж байгаа нь, Докторын диссертаци, ЗХУ, 1982
·      Ж.Хурцгэрэл, Малын мөр, тамганд хийх мөр судлалын шинжилгээ, Докторын диссертаци, ЗХУ, 1982
·      Д.Тамжидмаа, Хүний ялгаруулагчийн хязгаарыг АВО ба льюис системийн антигены аргаар тогтоох, Улаанбаатар, 1986
·      А.Доржготов, Хүний болон амьтны үсээр гэмт хэрэг илрүүлэх асуудал, Докторын диссертаци, Улаанбаатар, 1995
·      С.Ганболд, Монголын хүн амын генетик процессийн онцлог, Докторын диссертаци, Улаанбаатар, 1999
·      Х.Батбаяр, Монгол хүний нурууны нугаламын үлэмж ба бичил бүтцийн судалгаа, Докторын диссертаци, Улаанбаатар, 2003
·      Ц.Нямдорж, Адуу хулгайлах гэмт хэргийг мөрдөх арга зүй, Докторын диссертаци, ОХУ, 2005
·      М.Цэрэнбат, Монголын хүн ам дахь аутосомын микросателлитын локусын аллелийн тархалтын судалгаа, Докторын диссертаци, Улаанбаатар, 2008
·      Б.Бат-Эрдэнэ, Монгол улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь шинжээч, мэргэжилтний эрх зүйн байдал, Докторын диссертаци, ОХУ, 2009
·      Ц.Гантулга, Гэмт хэрэг илрүүлэхэд ул мөрийг нотлох баримт болгох нь /Амьтны мөрний жишээн дээр/, Докторын диссертаци, ОХУ, 2009
·      Т.Бямбаа, Современное состояние и перспективы развития дактилоскопии и дактилоскопической регистрации в Монголии, Докторын диссертаци, ОХУ, 2010
·      Б.Даваа, Хүний арьсны НаСаТ эсэд хэт ягаан туяаны  нөлөөгөөр mRNA-д үүссэн cytokine-н илрэлд Gamcho-гийн үзүүлэх нөлөө, Докторын диссертаци, БНСУ, 2012

·      Ж.Болдбаатар, Гэмт хэрэг илрүүлэхэд полиграф ашиглах онол, арга зүйн асуудал, Хууль зүйн шинжлэх ухааны докторын диссертаци, Улаанбаатар, 2013

« Дараах

« Өмнөх
Өмнөх »

Дараах »

Та бүртгэлгүй бол Anonymous-г сонгон сэтгэгдлээ үлдээнэ үү.

Сэтгэгдэл бичсэнд баярлалаа